SIBIU – Examenul de Titularizare 2020

stiri redactie

Mâine, 29 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, constă în probă scrisă. Proba scrisă va începe la ora 9:00, în 123 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 30.113 candidați, Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro. 

În județul Sibiu, în șase centre de examen amplasate în municipiul Sibiu, 781 de candidați susțin examenul de titularizare.

            Examenul debutează la ora 9.00, accesul în sală al candidaților fiind făcută în intervalul orar 7.30 – 8.15 în următoarele centre: Liceul Tehnologic ”Independența” Sibiu (112 candidați), Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectura ”Carol I” Sibiu (210 candidați), Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu (148 candidați), Școala Gimnazială ”Ioan Slavici” Sibiu (71 candidați), Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu (135 candidați) și Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu (105 candidați).

            Distribuția, pe centre de examen, este următoarea:

Disciplina de concursNumăr candidațiCentru
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ ȘI ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATE DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  112Liceul Tehnologic ”Independența” Sibiu
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII210Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură”Carol I” Sibiu
BIOLOGIE13              Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu
CHIMIE10
CULTURĂ CIVICĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ9
ECONOMIE ȘI EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ4
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT57
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI1
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE1
FIZICĂ6
GEOGRAFIE11
PEDAGOGIE1
PROFESORI DOCUMENTARISTI1
PSIHOLOGIE1
RELIGIE ORTODOXĂ32
SOCIOLOGIE1
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ3            Școala Gimnazială”Ioan Slavici” Sibiu
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ1
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)3
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)1
COMERȚ2
CONSTRUCȚII2
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ1
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ1
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII2
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ1
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI5
MATEMATICĂ39
MECANICĂ5
PROTECȚIA MEDIULUI1
SILVICULTURĂ1
TURISM ȘI SERVICII2
ZOOTEHNIE1
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ10  Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ52
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ6
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ6
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ61
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICĂ / EDUCATIE VIZUALĂ)10                    Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ5
EDUCAȚIE MUZICALĂ8
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ : MUZICĂ INSTRUMENTALĂ1
ISTORIE29
KINETOTERAPIE3
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII24
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRADINIȚA DE COPII1
LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE; INSTITUTORI/ ÎNVĂȚĂTORI6
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ16
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ2
TOTAL781 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

SIBIU - Situaţia Covid 19, la nivel de judeţ

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 870de persoane (dintre care 815 adulți și 55copii).Până la data curentă au fost declarate vindecate și externate 579de persoane, iar 66persoane au decedat, din rândul celor confirmate pozitiv. În ultimele […]

Ai o stire? Scrie AICI!

eveniment@evenimentsibiu.ro