Senatul ULBS a validat candidaturile celor patru prorectori

Senatul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu a validat, în ședința din 5 martie 2020, lista cu cei patru prorectori care și-au depus dosarele pentru a completa echipa managerială a rectorului ales, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu. Conform ordinului Ministerului Educației și Cercetării, noua echipă managerială își va prelua atribuțiile începând din data de 7 martie.

ProrectorPrograme de studii – Conf. Univ. Dr.Horațiu Emilian Dura

Atribuțiișiresponsabilități:

 • Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componenta Programe de studii;
  • Coordonează și monitorizează activitatea didactică pentru programele de studii universitare de licență și masterat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Carta Universității și cu Strategia de dezvoltare a ULBS;
  • Coordonează elaborarea regulamentelor și a documentației aferente pentru organizarea programelor de studii universitare de licență și masterat;
  • Coordonează Departamentul pentru IDIFR;
  • CoordoneazăDepartamentulRezidențiat;
  • CoordoneazăEditura ULBS;
  • Asigură managementul resurselor umane: organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare; coordonareaevaluării personalului didactic, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic;

ProrectorStudențișiRelația cu Comunitatea – Prof. Univ. Dr. Raluca Sassu

Atribuțiișiresponsabilități:

 • Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe activitățiile și serviciile suport pentru studenți și pe relația cu comunitatea;
 • Coordonează și monitorizează activitățile studențești și serviciile pentru studenți;
 • Coordonează și răspunde de funcționarea Serviciului pentru Orientarea în Carieră a Studenților;
 • Gestionează dezvoltarea și promovarea asociațiilor ALUMNI;
 • Elaborează strategia cu privire la responsabilitatea socială și la dezvoltarea ULBS ca reper comunitarîn plan local și regional;
 • Sprijină realizarea unui echilibru în cadrul comunității academice, între viața de familie și carieră, pentru angajați și studenți.

Prorector Cercetare, Inovare și Internaționalizare – Prof. Univ. Dr. Habil. Andrei Terian-Dan

Atribuțiișiresponsabilități:

 • Asigură implementarea Planului Managerial al Rectorului ULBS pe componentele de cercetare, inovare și internaționalizare;
 • Coordonează Serviciul Cercetare – Dezvoltare;
 • Coordonează Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale și Postdoctorale;
 • Orientează și monitorizează activitățile de cercetare științifică realizate la nivelul structurilor ULBS (facultăți, departamente, centre etc.) sau în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe instituției;
 • Gestionează activitățile de inovare, concretizate prin implementarea și exploatarea economică a noilor idei și descoperiri din cadrul ULBS;
 • Coordonează procesul de internaționalizare a ULBS: programe de studii, proiecte de cercetare, mobilitatea internațională a cadrelor didactice și a studenților, relații cu instituții similare din străinătate sau cu organisme supranaționale, prezența în rankingurile internaționale.

ProrectorAdministrareșiDezvoltareOrganizațională – Prof. Univ. Dr. Ing. Adrian Marius Pascu

Atribuțiișiresponsabilități:

 • AsigurăimplementareaPlanului Managerial al Rectorului ULBS pe componentade management organizațional: strategieeconomico-financiară, administrațieșiasigurareacalității, marketing șicomunicare;
 • Coordonează Departamentul de Comunicaţiişi Marketing;
 • Coordonează Biroul Programe Structurale;
 • Gestionează și dezvoltă relaţiilede colaborare și de parteneriat cu mediul economic;
 • Elaborează și coordonează strategia de dezvoltare intituțională, financiară și informatizarea universității;
 • Coordonează dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare;
 • Coordonează programele structurale și gestionează strategia de atragere a resurselor alternative pentru finanțarea universității.

Concurs pentru decani

În această perioadă se desfășoară și procedurile de desemnare a decanilor celor nouă factultăți. În urma dosarelor depuse candiații sunt:

Falultatea de Inginerie:prof. univ. dr. ing. Gabriel Racz, directorul Departamentului Mașini și Echipamente Industriale de la Inginerie, și prof. dr. ing. Radu Eugen Breaz, membru în cadrul Departamentului Mașini și Echipamente Industriale de la Inginerie.

Facultatea de Medicină: conf. univ. dr. Radu Fleacă (Departamentul Clinic Chirurgical) și ș. l. dr. Cosmin Ioan Mohor (Departamentul Preclinic).

Facultatea de Științe: conf. univ. dr. Florin Sofonea, prodecan al facultățiişi prof. univ. dr. Ana Maria Acu (Departamentul de Matematică).

Facultatea de Teologie: Pr. Conf. Dr. Habil. Buda Daniel (Istoria Bisericii Universale)şiPr. Conf. Dr. Ielciu Mircea Ioan (Profesor la Disciplina Patrologie).

Facultatea de Litere și Arte: conf. univ. dr. Dragoș Varga, directorul Departamentului de Studii Romanica și conf. univ. dr. Radu Drăgulescu (Departamentul de Studii Romanice).

Facultatea de Științe Socio Umane: prof. univ. dr. Daniel Mara (actual prodecan) și lect. univ. dr. Victor Daniel Crețu (Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă).

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului: prof. univ. dr. ing. Camelia Sava (actual decan), conf. univ. dr. Mihaela Antofie(prodecan)şiconf. univ. dr. chim. Cecilia Georgescu (Chimia alimentelor).

Facultatea de Drept: conf. univ. dr. Daiana Vesmaș (actual decan), conf. univ. dr. Cristina Oneţ (directorul Departamentului de Drept Public).

Facultatea de Științe Economice:conf. univ. dr. Cristina Tănăsescu (Departamentul de  Management, Marketing și Administrarea Afacerilor).

Conform calendarului alegerilor, în perioada 10-13 martie toți candidații urmează să se prezinte cu planurile manageriale în fața Consiliilor Facultaților, pentru validare. Echipa de decani urmează să fie instalată în 26 aprlie, după ce va fi aprobată de Senatul ULBS.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

ACCIDENT PE DJ 106

ISU Sibiu a intervenit cu un echipaj SMURD pe DJ 106, localitatea Bârghiș unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă.Un bărbat de aproximativ 50 ani a primit îngrijiri medicale și a fost transportat cu durere toracică la CPU Agnita .

Ai o stire? Scrie AICI!

eveniment@evenimentsibiu.ro