PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

stiri redactie

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022


   care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris până la data de 14 aprilie 2021, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse la adresa de e-mail – pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.
   Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.16.03.2021

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:


Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi educaționale, nonprofit, de interes general, AGENDA EDUCAȚIONALĂ


   care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris până la data de 2 aprilie 2021, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse la adresa de e-mail – pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.
   Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

INFORMARE PRIVIND MODALITATEA DE CONTROL ÎN FILTRE

În vederea reducerii timpului de staționare în filtrele instituite de forțele de ordine ca urmare a deciziei de carantinare a orașului Cisnădie, adresăm conducătorilor auto și pasagerilor autovehiculelor recomandarea ca actul de identitate și unul dintre documentele  justificative pentru deplasare. În acest fel, documentele pot fi verificate cu rapiditate, iar […]

Ai o stire? Scrie AICI!

eveniment@evenimentsibiu.ro