Sibiu – Referitor la depunerera online a cererilor

stiri redactie

Casa Județeană de Pensii Sibiu dorește să vă informeze că există posibilitatea depunerii online a următoarelor tipuri de solicitări:  recalculare pensie, schimbare nume/adresă/modalitate de plată, ajutor de deces, drepturi cuvenite și neîncasate, suspendare/reluare plată drepturi, transfer al drepturilor de la o casă teritorială de pensii la alta, transmitere buletin de calcul al pensiei și datele care au stat la baza stabilirii pensiei, bilete de tratament balnear, despăgubiri în caz de deces, indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, acordarea de prestaţii în natură în baza documentului portabil DA1/formularului E123, etc.

Comunicarea electronică între beneficiarii sistemului public de pensii, ai sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), respectiv casele teritoriale de pensii (CTP) în vederea acordării drepturilor pe care acestea le stabilesc și plătesc se realizează prin utilizarea uneia dintre următoarele modalități:

 1. Prin poșta electronică;
 2. Prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP.

Modelele de cereri, declarații, alte formulare, precum și lista de documente necesare acordării drepturilor le găsiți la link-ul: https://www.cjpsibiu.ro/formulare/

 1. Comunicarea prin poșta electronică

Solicitanţii care au acces la poșta electronică, respectiv e-mail, vor transmite solicitarea în atenția casei de pensii, la adresa comunicare.sibiu@cnpp.ro

În acest sens, solicitantul:

 • descarcă formularele necesare;
 • completează formularele;
 • semnează olograf formularele;
 • transmite formularele către instituția responsabilă, în format: .JPEG, .JPG, .PNG, .XML, .CMS sau .PDF;

transmite în același e-mail și numărul de telefon la care poate fi contactat.

În cazul solicitărilor adresate prin intermediul poștei electronice, înscrisul/decizia/documentul final care atestă soluționarea cererilor nu vor fi comunicate prin e-mail, ci se va utiliza transmiterea prin poștă sau procedura programării prealabile.

 1. Comunicarea prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP se poate realiza sub două forme:
 2. În cazul solicitanților care și-au creat cont pe portal se accesează secțiunea „Completare formulare” și se selectează tipul de cerere dorit;
 3. În cazul solicitanților care nu și-au creat cont pe portal:
 4. Solicitanul accesează Portalul CNPP în sectiunea ”Comunicare cu publicul” – Depunere cereri și documente;
 5. Selectează tipul de cerere dorit și completează formularul;
 6. Formularele necesare se descarcă, se completează și se semnează olograf, apoi vor fi încărcate în format JPEG, JPG,PNG,XML, CMS sau PDF;

După înregistrarea și analizarea cererii și a documentelor anexate, instituția solicită, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, completarea setului de documente în următoarele cazuri excepționale:

 1. identificarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care autoritatea administrației publice centrale sau locale ce asigură acordarea dreptului are acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor;
 2. situațiile în care informațiile din documentele  transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
 3. prezentarea unor documente, în original în conformitate cu legislația specifică și normele de aplicare a acesteia.

Personalul cu atribuții de înregistrare a solicitărilor, din dispoziția compartimentelor de specialitate, comunică solicitantului ziua, ora și locația la care să se prezinte pentru a avea loc interacțiunea în scopul completării documentației;

Comunicarea se realizează electronic, prin adresa de e-mail de la care s-a primit solicitarea sau telefonic, dacă a fost indicat un număr de contact;

În situația în care se va apela la procedura programării prealabile, nu va mai fi nevoie de prezența fizică a solicitantului pentru identificare, la finalul procedurii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Sibiu - Identificarea vizuală online pentru înregistrarea în SPV

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au dezvoltat și implementat o nouă facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice: identificarea vizuală online, care este operațională  din 11 august a.c. Identificarea persoanelor fizice care doresc să se înregistreze în SPV poate fi efectuată de la distanță […]

Ai o stire? Scrie AICI!

eveniment@evenimentsibiu.ro