Sibiu – O Familie pentru mine……

stiri redactie

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate să exercite profesia de Asistent maternal profesionist  în cadrul Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” .

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Persoanele interesate sunt așteptate pentru a depune o cerere de evaluare la Registratura DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2. La cererea de evaluare vor fi anexate: copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Sibiu), copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar, adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice. 

Condiții de angajare:

 • Atestatul de asistent maternal profesionist, care se obține în  urma includerii într-un proces de evaluare, inclusiv participarea și absolvirea unui curs gratuit organizat de către  D.G.A.S.P.C. Sibiu. 
 • La data atestării, persoana nu trebuie să aibă contract de muncă cu alt angajator!
 • Studii minime – învățământ general;
 • Domiciliul stabil în județul Sibiu;
 • Solicitanții trebuie să aibă în folosință o locuință (indiferent dacă este proprietate personală sau închiriată) care să acopere necesitățile atât ale familiei cât și ale copilului primit în îngrijire;
 • Să existe sprijin din partea familiei pentru a deveni asistent maternal profesionist;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copil în plasament în regim de urgenţă/copil cu dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, având in vedere situaţia de risc.
 • Să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament 

Beneficii financiare:

 • Pentru copil
 •       Alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil:
 • pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau  pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 316 lei/lună;
 • pentru copilul peste 2 ani – 158 lei/lună;
 • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 316 lei/lună
 • Pentru asistentul maternal profesionist
 • salariul asistentului maternal;
 • spor de 15%  pentru al II- lea copil primit în plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • spor de 10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă;
 • spor de 5 % pentru continuitate;
 • indemnizație de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, iar valoarea brută a indemnizației  pe lună este de 347 lei;
 • Asistență de specialitate din partea reprezentanților D.G.A.S.P.C. Sibiu (psihologică, socială, juridică, etc);
 • Formare profesională inițială și continuă.

Pentru informații suplimentare:

 Adresa: Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Telefon : 0269/232066 int.31 sau tel:0751174404 Adela Demian – expert implementare local

Program de lucru: Luni-Joi: 8.00-16.30

Vineri: 8.00-14.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Sibiu - Referitor la depunerera online a cererilor

Casa Județeană de Pensii Sibiu dorește să vă informeze că există posibilitatea depunerii online a următoarelor tipuri de solicitări:  recalculare pensie, schimbare nume/adresă/modalitate de plată, ajutor de deces, drepturi cuvenite și neîncasate, suspendare/reluare plată drepturi, transfer al drepturilor de la o casă teritorială de pensii la alta, transmitere buletin de […]

Ai o stire? Scrie AICI!

eveniment@evenimentsibiu.ro