INFORMARE ASUPRA NIVELULUI DE ASIGURARE A SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI CIVICE A COMUNITĂȚII, PE TRIM. III 2019

stiri redactie

Activitățile și acțiunile specifice de ordine şi siguranţă publică desfăşurate de structurile de ordine publică, sunt destinate prioritar menţinerii climatului de normalitate civică, asigurării drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetăţenilor, prevenirii şi descoperirii infracțiunilor care afectează siguranţa persoanelor, avutul public şi privat. 

Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul localităților urbane şi rurale au fost atrase şi folosite în baza protocoalelor de cooperare și efective ale Inspectoratului de Jandarmi Sibiu, poliţişti din cadrul polițiilor locale, precum şi alte forțe din cadrul formațiunilor operative de poliție, respectiv Poliția de Investigații Criminale, Serviciul A.E.S.P, Poliția Rutieră şi cadre ale Serviciului de Acțiuni Speciale care au acţionat în baza unor planuri comune, în zonele şi perioadele de interes operativ. 

În trim. III 2019 la nivelul jud. Sibiu au fost sesizate un nr. de 3029 infracțiuni din care, 2111 (69,7%) în mediul urban ( 1354 fiind cu autori cunoscuți) și 918 (30,3%) în mediul rural ( 672 fiind cu autori cunoscuți). Din cele 3029 infracțiuni, un nr. de 1055 au fost infracțiuni contra persoanei și 1346 infracțiuni contra patrimoniului. 

La nivelul judeţului Sibiu, din totalul infracțiunilor sesizate un număr de 178 au fost infracțiuni stradale, reprezentând 5,9% din total, din care, 171 în mediul urban și 7 în mediul rural. 

în mediul urban 

Principalul atribut al agenților de siguranţă publică îl reprezintă desfășurarea de activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, în special a infracțiunilor stradale, dar și pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranță publică și realizarea unei intervenții operative la evenimente pe principiul „cel/cea mai apropiat/ă polițist/patrulă de locul evenimentului intervine

In trim. III 2019, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu au fost sesizate un număr de 3029(+214) infracțiuni, față de 2815 în perioada similară a anului 2018, reprezentând o creştere de 7,6 %, din care: infracţionalitatea economico financiară a crescut de la 176 la 224 infracțiuni(+48), infracționalitatea judiciară a crescut de la 1987 în trimestrul III 2018 la 2125(+138) infracțiuni în trimestru III 2019

Sibiu, Str. Revolutiei nr. 4-6 Tel/Fax: 0269/708204 Fax:0269/210591 e-mail – nolitia sihiwish nolitiaromana ro 

iar infracționalitatea de altă natură a crescut de la 652 la 680(+28), în trimestrul III 2019. 

Infracţionalitatea sesizată contra persoanei a scăzut în trim. III 2019 față de trim. III 2018 cu 2,22 %, respectiv de la 1079 la 1055 (-24) infracţiuni, infracţionalitatea contra patrimoniului a crescut cu 13,2 % de la 1188 la 1346(+158) infracţiuni, infraionalitatea incriminată de legi speciale a crescut cu 34,4 % de la 125 la 168(+43) infracțiuni. 

Din totalul infracțiunilor sesizate la nivelul IPJ Sibiu, 2111(+273) au fost înregistrate în mediul urban și 918(-59) în mediul rural

Infracţionalitatea stradală sesizată 

În trimestrul III 2019, la I.P.J. Sibiu au fost sesizate un număr de 178(-16) față de 194 infracțiuni stradale în trim. III 2018, din care, în mediul urban 171(7) față de 178 infracțiuni stradale în trim. III 2018, iar în mediul rural 7 infracțiuni(-9), față de 16 infracțiuni în trim. III 2018. 

Din analiza efectuată asupra genului de infracțiuni stradale sesizate, comparativ cu perioada similară a anului 2018, se constată următoarele : 

► Tâlhării : 7(-10), față de 17; 

furt: total 170(-1), față de 171; o furt din buzunare:29(+16), față de 13; o furt de auto:3(-1), față de 4; o furt din auto: 64(-5), față de 69; o furt din societăți comerciale: 2(+1), față de 1 ; 

o alte infracțiuni de furt: 63(-11), față de 74; 

► trafic și consum ilicit de droguri: 0(-1), față de 1; Pe raza jud. Sibiu, media zilnică a efectivelor folosite pentru asigurarea ordinii publice a fost formată din 86 polițiști de ordine publică în mediul urban, 54 polițiști în mediul rural, 13 jandarmi și 5 poliţişti de la alte structuri. 

Cu ocazia activităților specifice executate în trim. III 2019, polițistii de ordine publică au aplanat 726 stări conflictuale, au descoperit în flagrant 101 infracțiuni, au intervenit la 1759 evenimente și au soluționat un număr de 2555 sesizări, petiții sau reclamații depuse de cetățeni. 

În trim. III 2019, pentru neregulile constatate, efectivele de ordine publică au aplicat 4005 sancțiuni contravenţionale în valoare totală de 1723,34 mii lei. 

La nivelul județului Sibiu, structurile poliției de proximitate au desfăşurat următoarele activități: 

A. Sesizări, reclamații, petiții, scrisori 

Poliţiştii de proximitate au avut în lucru 85 sesizări, reclamații, petiții, scrisori, au înregistrat alte 357 lucrări, din care au soluționat 328, iar 64 au fost fost înregistrate ca dosare penale. 

B. În unităţile de învățământ 

În conformitate cu Planul Național Comun de Acțiune – cadru nr. 560/MCA din 13.07.2016, respectiv 94859 din 23.06.2016– încheiat între MAI, MEN și MDRAP – 

Sibiu, Str. Revolutiei nr. 4-6 Tel/Fax: 0269/208204 Fax:0269/210591 e-mail – nolitia cihinich nolitiaromana ra 

pentru creşterea gradului de siguraă a elevilor și a personalului didactic şi prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învăţământ preuniversitar (PNCAC), la începutul anului de învăţământ 2019-2020 au fost elaborate Planul Teritorial, la nivelul judeţului Sibiu și planurile locale, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale. 

În trim. III 2019, efectivele de ordine publică au executat un număr de 563 activități preventive în unităţile de învățămînt preuniversitar, 460 patrulări în zona adiacentă acestora și au participat la 86 activități educativ-preventive în timpul orelor de curs. 

C. Cooperarea cu 0.N.G. ur

În perioada analizată nu au fost desfășurate activități comune cu O.N.G. – urile de către poliţiştii proximitate. 

D. Cu Asociațiile de proprietari 

Prin prezenţa poliţiştilor de proximitate în comunitate se realizează o mai bună cunoaştere a populaţiei şi a teritoriului, concomitent cu identificarea locurilor şi mediilor favorabile comiterii de fapte antisociale. 

Din analiza datelor statistice, în perioada analizată, activitățile pe acest segment au fost în număr de 28, cu aceste ocazii fiind desfăşurate și 35 activităţi de prevenire antivictimală cu persoanele vârstnice. 

E. Stări conflictuale 

Prin activitățile desfăşurate în comunitate, poliţiştii de proximitate au acționat pentru crearea unui sentiment de siguranţă în rândul membrilor acesteia, intervenind în aplanarea şi gestionarea corespunzătoare a stărilor tensionate. 

La începutul perioadei analizate, poliţiştii de proximitate aveau în evidență 50 stări conflictuale, la care s-au adăugat 29. Dintre acestea au fost aplanate 60 stări conflictuale și au rămas în evidență un număr de 19. 

F. Persoane consiliate 

În cadrul activităţilor desfăşurate în zona de competenţă, poliţiştii de proximitate au avut în atenţie şi consilierea membrilor comunității, cu privire la problemele pe care aceștia le-au ridicat, ce sunt de competenţa poliției sau chiar a altor instituții. Astfel, în perioada de referință au fost consiliate 285 persoane. 

G. Alte activități 

În perioada de referință, grila privind principalele activități desfășurate de poliția de proximitate cuprinde următoarele, rezultatele fiind, după cum urmează: 

– Mandate de aducere executate – 4 – Participări la executări silite – 2 

Ordine de protecție puse în aplicare

Verificări pe linia evidenței persoanelor – 88 – Verificări pe linia deținătorilor de arme – 17 – Verificări deținători câini periculoşi – 22 – Participări la acțiuni/măsuri de ordine – 53 

Sibiu, Str. Revolutiei nr. 4-6 Tel/Fax: 0269/208204 Fax 0269/210591 e-mail – nolitia sihinish nolitiaromana ro 

Pentru neregulile constatate, polițiștii de proximitate au aplicat, în perioada de referinţă, 103 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 27,2 mii lei . În mediul rural 

în mediul rural de pe raza județului Sibiu infracţionalitatea sesizată a cunoscut o scădere cu 6,04% în trimestrul III 2019, respectiv -59 infracțiuni, de la 977 infracțiuni sesizate în trim. III 2018 la 918 infracțiuni sesizate în trimestrul III 2019. 

S-au înregistrat scăderi la infracţionalitatea economico-financia, de la 16 de infracțiuni sesizate în trimestrul III 2018, la 14 (-2) în aceeași perioadă din anul 2019, scăderea procentuală fiind de 12,5%, infracţionalitatea judiciară a cunoscut o scădere de -10 fapte, de la 754 în trim. III 2018 la 744 în perioada de referință din anul 2019 ( 1,3%), iar numărul infracțiunilor de altă natură a scăzut de la 167 la 160 (-7) de fapte, respectiv cu -4,19%. 

Infracţionalitatea contra persoanei înregistrează o scădere considerabilă de – 15,35%, respectiv de la 456 de infracțiuni în trimestrul III 2018 la 386 (-70) de infracțiuni în trim. III 2019. 

În cazul infracțiunilor contra patrimoniului sesizate, situația comparativă pentru trimestrul III reliefează o creștere de 13,3%, respectiv de la 330 infracțiuni în perioada de referinţă din 2018, fată de 374 în trim. III 2019 (+44). 

Au fost înregistrate creşteri la infracțiunile de furt, unde este vorba de o diferenţă de +46 fapte; de la 200 infracțiuni în trimestrul III 2018, la 246 infracțiuni în perioada de referință a anului 2019. 

Dintre acestea, numărul sesizărilor privind furturile din societăți comerciale a crescut cu 7 fapte (+20%), de la 35 în trim. III 2018, la 42 de fapte în trim. III 2019, furturile de pe rafturi (în timpul programului) au crescut cu 7 fapte, de la 21 în trim. III 2018, la 28 în 2019 (+33,3%), furturile din auto au crescut cu 1 faptă, de la 16 în trim.III 2018, la 17 în trim. III 2019, iar, pe linia furturilor de animale s-a înregistrato creştere, de la 6 fapte în trimestrul III 2018, la 10 (+4) infracțiuni în trim. III 2019, reprezentând o creştere de 66,6%. 

Infracţionalitatea stradală sesizată în mediul rural a înregistrat scădere în trim. III 2019, înregistrându-se cu 9 infracțiuni mai puține, de la 16 infracțiuni sesizate în trim. III al anului 2018 la 7 infracțiuni sesizate în trim. III 2019, ceea ce reprezintă o scădere procentuală de -56,2%. 

Toate infracțiunile stradale sesizate în trimestrul III 2019, sunt infracțiuni de furt, 6 furturi din auto şi o altă infracțiune de furt. 

O atenție deosebită a fost acordată intervențiilor la solicitările cetăţenilor efectuate prin SNUAU 112, efectivele de ordine publică din cadrul I.P.J. Sibiu intervenind la 4367 solicitări în trim. III 2019 (3569 în trim.III 2018,+798 ) 

Din cele 4367 solicitări prin SNUAU 112, la un număr de 3118 s-a intervenit până la 10 minute, reprezentând 71,4 % din totalul sesizărilor, 631 intervenții până la 15 minute, reprezentând 14,5 % din intervenții, 336 intervenții până la 20 minute (7,3%), 282 intervenții peste 20 minute(6,5%), iar din total, un număr de 696 (16%) intervenții nu s-au confirmat. 

Sibiu, Str. Revolutiei nr. 4-6 Tel/Fax: 0269/708204 Fax:0269/210591 e-mail – nolitia sihich nolitiaromana 

Un număr de 2285 solicitări au fost primite prin SNUAU 112 pentru evenimente înregistrate în mediul urban (52,4%) și 2082 în mediul rural(47,6%). 

In trim.III 2019 au fost sesizate un nr. de 37 infracțiuni la regimul silvic, 11 în mediul urban și 26 în mediul rural, 7 infracțiuni fiind cu autori cunoscuți.Ca urmare a infracțiunilor descoperite s-au întocmit 34 dosare penale . 

Au fost organizate și executate un nr. de 54 acţiuni pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier ocazie cu care a fost confiscată cantitatea de 144,22 mmaterial lemnos în valoare de 47.53 mii lei. 

Pentru neregulile constatate s-au aplicat 62 sancțiuni contravenționale la regimul silvic și piscicol în valoare de 211,8 mii lei. 

Raportându-ne la perioada similară a anului trecut se constată o menținere relativ constantă a fenomenului infracțional înregistrat pe raza județului Sibiu dar, conform situațiilor statistice întocmite la nivel național, la sfărşitul celor 9 luni din acest an, se evidențiază o scădere atăt a infracționalității sesizate cu 4,25% (-345 infracțiuni), cât și a infracționalității stradale sesizate cu 10,41% (-56 infracțiuni), comparativ cu aceiași perioadă din anul anterior, fapt care se datorează volumului activităților și eficiența acțiunilor desfăşurate în stradă de către polițiștii din structurile de ordine publică. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Raport de informare privind educarea comunităților locale pe linia implementării, optimizării și dezvoltării măsurilor de prevenire a incendiilor, în cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu

În anul 2019, activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor instituţionale subsumate salvării vieţii şi asigurării protecţiei comunităților.  În această perioadă, 22.265 de sibieni au solicitat ajutorul forţelor inspectoratului folosind Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgenţă. Ca urmare a […]

Ai o stire? Scrie AICI!

eveniment@evenimentsibiu.ro